FSH naiste pulkviljakustesti kasutusjuhend


FHS (foliikuleid stimuleeriv hormoon) on tihendalt seotud naise viljakuse ning munasarjade tööga. Viljakustest mõõdab FSH hormooni sisaldust uriinis. Kui FSH hormooni sisaldus uriinis on üle 25 miu/ml kohta, võib see olla märk kahanevast viljakusest. Manopaus mõjutab tavaliselt naisi vanuses 45-55 aastat, kuid 5% naistest võivad seda kogeda ka varem. Menopausi sümptomid võivad kulgeda kuni 4 aastat ja olla märkimisväärselt erinevad iga naise puhul. Nendeks võivad olla ebaregulaarsed menstruatsioonid, kuumahood, öine higistamine, väsimus, tujumuutused ning tupekuivus. Varajane testimine võib teile teada anda lähenevast menopausist.

Hommikune uriin sisaldab kõrgemas konsentratsioonis FHS hormooni (foliikuleid stimuleeriv hormoon), seega on soovitav test teha hommikusest uriinist. Ärge tarbige liigselt vedelikke paar tundi enne testimist. Väga väiksel protsendil naistest võib ovulatsiooni ajal FSH hormoon tõusta üle 25miu/ml kohta lühiajaliselt, seega oleks parem, kui testi ei viida läbi ovulatsiooni toimumise ajal.


1. Avage kilepakend alles vahetult enne testi tegemist ja võtke testipulk sealt välja. 


2. Võtke ära testi kork ja hoidke testipulga alumist otsa vähemalt 10 sekundit uriinijoas suunaga imav osa allapoole. Jälgige, et testi kontroll- ja testaken ei saaks märjaks.

3. Hügieenilistest kaalutlustest tulenevalt pange kork testpulga otsale tagasi ja asetage test tasasele pinnale, testi kontroll- ja testaken suunaga ülespoole.

4. Lugeda tulemusi 5-10 minuti pärast.

5. Viska test ära pärast kasutamist. Iga test on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.


TULEMUSED:
Joon ilmub kontrollavasse ja näitab, et test töötab.
Kui testile ei ilmu ühtegi joont, siis on test kõlbmatu ja testi tuleks korrata uue testiga.


NEGATIIVNE: 
Test on negatiivne, kui testile ilmub joon ainult testi kontrollavasse (K-joon). Test on samuti negatiivne, kui testile ilmub kaks joont, kuid joon testavas (T-joon) on nõrgem, kui kontrollavas K-joon. Teie FSH hormooni näit uriinis on alla 25miu/ml kohta, mis viitab normaalsele fertiilsusele.

POSITIIVNE:
Test on positiivne, kui mõlemad jooned on sama tugevusega või joon testiavas (T-joon) on tugevama intensiivsusega, kui joon kontrollavas (K-joon). Kui test on positiivne, siis korrake testimist uue testiga ühe nädala pärast. FHS hormoon võib tõusta lühiajaliselt normaalse tsükli ajal, kuid kui tulemus on püsivalt kõrge, siis võib see viidata menopausile ja te võiksite külastada oma arsti.