FHS naiste ribaviljakustesti kasutusjuhend

FHS (foliikuleid stimuleeriv hormoon) on tihendalt seotud naise viljakuse ning munasarjade tööga. Viljakustest mõõdab FSH hormooni sisaldust uriinis. Kui FSH hormooni sisaldus uriinis on üle 25 miu/ml kohta, võib see olla märk kahanevast viljakusest. Menopaus mõjutab tavaliselt naisi vanuses 45-55 aastat, kuid 5% naistest võivad seda kogeda ka varem. Menopausi sümptomid võivad kulgeda kuni 4 aastat ja olla märkimisväärselt erinevad iga naise puhul. Nendeks võivad olla ebaregulaarsed menstruatsioonid, kuumahood, öine higistamine, väsimus, tujumuutused ning tupekuivus. Varajane testimine võib teile teada anda lähenevast menopausist.

Hommikune uriin sisaldab kõrgemas konsentratsioonis FHS hormooni (foliikuleid stimuleeriv hormoon), seega on soovitav test teha hommikusest uriinist. Ärge tarbige liigselt vedelikke paar tundi enne testimist. Hoiustage temperatuuril 15-30C.Test mõõdab FSH hormooni uriinis konsentratsioonis 25mIU/ml või enam. Ainult in vitro diganostiliseks kasutamiseks. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Soovitav on teha tsükli jooksul 3 testi. Esimene test tuleks teha tsükli kolmandal (3) päeval ehk 3 päeva peale seda, kui menstruatsioon on alanud. Teine test tuleks läbi viia 7 päeva hiljem ja kolmas test omakorda 7 päeva hiljem jne.

Enne alustamist: Lugege kasutusjuhend läbi. Ärge avage pakendit enne kui olete valmis testima.

Testimisprotseduurid: Määrake testimiseks sobiv päev. Iga alumiiniumpaberisse pakitud kotike sisaldab üht riba ja väikest niiskust imava materjaliga kotikest. Viimast testimisel ei kasutata ja see visatakse minema. Iga riba on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Avada fooliumpakend alles vahetult enne kasutamist. Jälgida, et testimisvahend oleks kuni selle kasutamiseni kuiv.

1. Panna uriin puhtasse anumasse. Analüüsiks on seda vaja väikeses koguses.
Jälgida, et selle kihi paksus anumas ei oleks rohkem, kui 1cm.

2. Ava testipakk ja võtta test välja. NB! Puudutada riba vaid selle rohelise teibiga märgitud otsast.

3. Kasta riba kuni noolega näidatud jooneni uriini sisse ja hoida seal 10 sekundit.

4. Asetada riba horisontaalsele puhtale siledale pinnale, nii, et roheline pool jääks ülespoole.

5. On näha, kuidas peaaegu kohe uhutakse membraan üle roosa värviga.

6. Parim aeg tulemuste lugemiseks on 5 minutit peale testimist. Mitte lugeda tulemusi 10 minuti möödumisel.

TULEMUSED:

NEGATIIVNE: Test on negatiivne, kui testile ilmub joon ainult testi kontrollavasse (K-joon). Test on samuti negatiivne, kui testile ilmub kaks joont, kuid joon testavas (T-joon) on nõrgem, kui kontrollavas K-joon. Kui test on negatiivne, kuid menstruatsioon on ebaregulaarne või ilmnevad teised menopausi tunnused, siis pöörduge oma arsti poole.

POSITIIVNE: Test on positiivne, kui mõlemad jooned on sama tugevusega või joon testiavas (T-joon) on tugevama intensiivsusega, kui joon kontrollavas (K-joon). Kui test on positiivne, siis korrake testimist uue testiga ühe nädala pärast. FHS hormoon võib tõusta lühiajaliselt normaalse tsükli ajal, kuid kui tulemus on püsivalt kõrge, siis võib see viidata menopausile ja te võiksite külastada oma arsti.

KEHTETU: Joon ilmub kontrollavasse ja näitab, et test töötab. Kui testile ei ilmu ühtegi joont, siis on test kõlbmatu ja testi tuleks korrata uue testiga. Test ei ole samuti kõlblik kui joon ilmub ainult testavasse, kuid kontrollavas joont ei ole. Korrake testimist uue testiga.

NEGATIIVNE                       POSITIIVNE