FHS naiste ribaviljakustesti kasutusjuhend

FHS (foliikuleid stimuleeriv hormoon) on tihendalt seotud naise viljakuse ning munasarjade tööga. Viljakustest mõõdab FSH hormooni sisaldust uriinis. Kui FSH hormooni sisaldus uriinis on üle 25 miu/ml kohta, võib see olla märk kahanevast viljakusest. Menopaus mõjutab tavaliselt naisi vanuses 45-55 aastat, kuid 5% naistest võivad seda kogeda ka varem. Menopausi sümptomid võivad kulgeda kuni 4 aastat ja olla märkimisväärselt erinevad iga naise puhul. Nendeks võivad olla ebaregulaarsed menstruatsioonid, kuumahood, öine higistamine, väsimus, tujumuutused ning tupekuivus. Varajane testimine võib teile teada anda lähenevast menopausist.

Hommikune uriin sisaldab kõrgemas konsentratsioonis FHS hormooni (foliikuleid stimuleeriv hormoon), seega on soovitav test teha hommikusest uriinist. Ärge tarbige liigselt vedelikke paar tundi enne testimist. 

TESTIMINE:
1. Panna uriin puhtasse anumasse. Analüüsiks on seda vaja väikeses koguses.
Jälgida, et selle kihi paksus anumas ei oleks rohkem, kui 1cm.

2. Ava testipakk ja võtta test välja. 
NB! Puudutada riba vaid selle sinise teibiga märgitud otsast.
3. Kasta riba kuni noolega näidatud jooneni uriini sisse ja hoida seal 10 sekundit.
4. Asetada riba horisontaalasendis puhtale siledale pinnale, nii, et sinine pool jääks ülespoole.
5. On näha, kuidas peaaegu kohe uhutakse membraan üle roosa värviga.
6. Lugeda tulemusi mitte hiljem kui 5-10 minuti pärast.
Test on ühekordseks kasutamiseks. Peale tulemuste lugemist viska test ära.


TULEMUSED:
Joon ilmub kontrollavasse ja näitab, et test töötab. Kui testile ei ilmu ühtegi joont, siis on test kõlbmatu ja testi tuleks korrata uue testiga. 

NEGATIIVNE:  
Test on negatiivne, kui testile ilmub joon ainult testi kontrollavasse (K-joon). Test on samuti negatiivne, kui testile ilmub kaks joont, kuid joon testavas (T-joon) on nõrgem, kui kontrollavas K-joon.

POSITIIVNE:
Test on positiivne, kui mõlemad jooned on sama tugevusega või joon testiavas (T-joon) on tugevama intensiivsusega, kui joon kontrollavas (K-joon). Kui test on positiivne, siis korrake testimist uue testiga ühe nädala pärast. FHS hormoon võib tõusta lühiajaliselt normaalse tsükli ajal, kuid kui tulemus on püsivalt kõrge, siis võib see viidata menopausile ja te võiksite külastada oma arsti.


NEGATIIVNE                       POSITIIVNE