Clearblue Advanced viljakusmonitori kasutusjuhend

Alljärgnev eestikeelne kasutusjuhend sisaldab kõike vajalikku, mida on vaja teada kasutamaks Clearblue Advanced viljakusmonitori.
Põhjalikuma inglisekeelse kasutusjuhendi leiate SIIT. Inglisekeelse videokasutusjuhendi leiate SIIT.

NB! Clearblue viljakusmonitor kasutab kahte AA alkaline 1,5v patareid, mis ei ole pakendis. Ärge kasutage laetavaid akusid või kasutatud patareisid. Alati sisetage kõigepealt patarei + pool, ning alles seejärel asetage omale kohale patarei miinuspool.

Clearblue viljakusmonitor kasutab Clearblue Advanced viljakusmonitori testipulki, mis ei ole pakendis.

ON/OFF nuppu vajutatakse üks kord nii sisse, kui välja lülitamiseks. Monitor pimeneb automaatselt peale 30 sekundit mittekasutamist, et säilitada patareid ning lülitub välja peale 1 minutit. Monitori ei ole võimalik välja lülitada, kui see loeb tulemusi testipulgalt.

Ekraan regeerib kontaktile sõrmega. Ärge kasutage ekraanil tervaid objekte.Hea ülevaate monitori kasutamisest annab inglisekeelne video, mida saab vaadata SIIT.
Alljärgnev tekst kattub põhiliselt inglisekeelse video tekstiga tõlgituna eesti keelde: 

Monitor sobib kasutamiseks naistele, kelle tsükkel on tavaliselt 21 - 42 päeva pikk.

Esimest korda monitori sisse lülitades jälgi instruktsioone. Teil palutakse sisestada kasutuskeel, kalibreerida ekraan, valida tänane kuupäev ja märkida kellaaeg. Seadmele PIN koodi lisamine on valikuline.

Märkige üles monitori, millal Teie tsükkel algas. Kasutage selleks uue tsükli määramise nuppu. Seda saab teha tsükli esimesest päevast alates, kuni tsükli neljanda päevani.

 

...

Samuti on Teil vaja märkida monitori oma tavapärane testimise aeg.
Monitori tuleb sisestada 6h pikkune testimisaeg (Näiteks kell 06.00-12.00),
mis sobib Teile testimiseks igal testipäeval.
Testimiseks tuleb kasutada hommikust esimest uriini.

 

...

Kui olete monitori sisestanud oma uue tsükli ja testimiseks sobiva 6 tunnise vahe, näitab kalender Teile, millised on testimise päevad. Iga päev kui ärkate ja enne kui lähete vannituppa, lülitage sisse Clearblue monitor, et vaadata, kas täna on testimiseks sobiv päev. Kõige esimesel tsüklil palub Clearblue monitor Teil teha test kuuendal tsüklipäeval. Monitor käsib Teil teha 10 testi ühe tsükli jooksul. Kui Teil on pikk (35 päeva või rohkem) või ebaregulaarne tsükkel, siis võib testimiseks kuluda ka 20 testi.
Hilisematel tsüklitel palub Clearblue monitor Teil esimene test teha 6-9 tsüklipäeval, olenevalt mida monitor on õppinud Teie tsükli kohta.
Samuti on Teil vaja märkida monitori oma tavapärane testimise aeg.
Monitori tuleb sisestada 6h pikkune testimisaeg (Näiteks kell 06.00-12.00), mis sobib Teile testimiseks igal testipäeval. Testimiseks tuleb kasutada hommikust esimest uriini.Testi viljakust vaid siis, kui monitor seda küsib. Viljakustestipulgad on lillas pakendis - ärge kasutage viljakuse testimiseks valges pakendis testipulki. Kasutage testipulka kohe peale pakendist väljavõtmist. Hoidke testipulka alati suunaga allapoole. Testipulka võib hoida otse uriinijoas 3 sekundit või puhtasse kuiva anumasse kogutud uriinis 15 sekundit. Clearblue soovitab kasutada meetodit, kus testipulka hoitakse kogutud uriinis 15 sekundit. Pange tähele, et märjaks võib saada vaid testi alumine imav osa.

 

Asetage testile tagasi kork ning veenduge, et monitor on sisse lülitatud - seejärel oodake, kuni Clearblue logo ekraanilt kaob.

Sisestage testipulk monitori hoides kinni selle lillast korgiga poolest.
NB! Testipulga lõigatud nurgaga osa tuleb sisestada suunaga allapoole.


Lükake testipulk sisse, kuni kuulete klõpsatust. Monitor kinnitab, et testipulk on sisestatud korrektselt ja test hakkab tulemusi analüüsima, mis võtab aega kuni 5 minutit. Ärge eemaldage testipulka monitorist enne, kui test on lõpetanud tulemuste lugemise ning kostub alarm! Ekraan lülitub välja 1 minuti pärast, kuid monitor jätab testipulga analüüsimist. Testi tuli vilgub. 5 minuti jooksul testi tuli lõpetab vilkumise ning alarm annab märku, et test on lõpetanud tulemuste analüüsi. Lülitage monitor sisse ning eemaldage testipulk, et lugeda tulemusi.

Kui ekraanile on kuvatud "LOW" - siis rasestumine on ebatõenäoline, kuid mitte võimatu.
Kui ekraanile on kuvatud "HIGH" - siis rasestumise võimalus on tavapärasest suurem. Monitor on tuvastanud östrogeeni tõusu. Esimesel tsüklil võib monitor kuvada "HIGH" päevi 5 või rohkem päeva tsükli jooksul, enne, kui ekraaile ilmub "PEAK" periood. Järgmisel tsüklil tõenäoliselt "HIGH" perioodi päevad vähenevad.
Kui ekraanile on kuvatud "PEAK" - siis on kätte jõudnud tsükli kõige viljakamad päevad. Monitor on tuvastanud lisaks östrogeeni tõusule ka LH hormooni tõusu uriinis. Ovulatsioon toimub 24-36h jooksul.
Seksuaalvahekord HIGH ja PEAK perioodil maksimaliseerivad rasestumise võimalust.

Kui monitor on palunud testimispäeval testida, siis roheline nurk kalendri alumises vasakul nurgas näitab, et test oli tehtud korrektselt. Kui test jäi mingil põhjusel tegemata, siis rohelise nurga asemel näete punast nurka. Jätka testimist homme, kui monitor seda küsib. Kui olete unustanud testida päeval, mis on ovulatsiooni lähedal, siis võib juhtuda, et Te ei näe sel kuul monitoril "PEAK" märki.


RASEDUSE TESTIMINE:

3 päeva enne oodatavat uut menstruatsioonitsüklit ilmub testi ülevale paremasse nurka sümbol, mis loeb päevi uue tsükli alguseni. Nendel päevadel võib testida rasedust, kuid ainult üks kord päeva jooksul ning ainult hommikuse kuue tunnise testimisaja jooksul, mille olete varasemalt märkinud omale sobivaks testimise ajaks. Kõige täpsema testitulemuse saamiseks soovitab Clerablue testida rasedust päeval, kui tsükkel on läbi saanud. Paremas üleval nurgas on siis vilkuv sümbol. Raseduse testimiseks kasutatakse valges paberis olevat testipulka, millel on sinine Clearblue logo. Jälgi samu juhtnööre testi tegemisel, kui viljakustestipulgaga.

Tulemus võib olla positiivne "PREGNANT", mis tähendab, et Te olete rase.
Kui tulemus on "NOT PREGNANT" , siis see tähendab, et Te ei ole rase. Kui Te siiski arvate, et olete rase, siis oodake 3 päeva, enne kui teete uue rasedustesti.

CALENDER - Kalender funktsioon säilitab informatsiooni praeguse ja eelmiste tsüklite kohta.
Kalender näitab kuni 6 viimast tsüklit. Vanemad tüklid kirjutatakse üle. Kalender võimaldab sisestada ka informatsiooni menstruatsioonitsükli vereerituse kohta ning märkida üles seksuaalvahekorrad, kuid seda informatsiooni ei analüüsita monitori poolt ja see ei mõjuta testimise tulemusi.

VILJAKUSMONITORI SÜMBOLID: